Europa behøver flere entreprenante borgere – kreative, modige individer, som er innovative og entreprenante. Entreprenante borgere, som kan udvikle konkrete forretningsmuligheder med henblik på fx opstart af virksomheder. Mainstreaming Student Entrepreneurship understøtter dette behov og fremmer denne udvikling ved at motivere erhvervsuddannelseselever (EUD-elever) til at tænke og arbejde med entreprenørskab tidligt i deres uddannelsesforløb.

  • Mainstreaming Student Entrepreneurship skal fremme entreprenørskabsundervisning for studerende i alle aldre, og øge deres kendskab til og konkrete erfaring med entreprenørskab.
  • Vi tilbyder konkrete læringsforløb og vejledning til dig, som underviser studerende i start-ups og entreprenørskab! Se mere under Regional Alliances, Værktøjskasse for entreprenørskabsundervisning og Aktiviteter!

Projektet

Et entreprenant mind-set består af et specifikt sæt af kompetencer, som giver værdi for alle individer – ikke kun de, som allerede påtænker at starte en virksomhed op. Disse kompetencer – kreativitet, innovation, risikovillighed; selvstændighed, initiativ; problemløsning og design tænkning osv. er alle værdifulde egenskaber for studerende, og forbedrer deres chancer for succes i alle aspekter af deres professionelle (og private) liv.

Formål

Organiseringen af Mainstreaming Student Entrepreneurship gør det muligt for omkring 80 aktører i et samarbejde mellem institutioner, virksomheder, beslutningstagere o. lign. at vejlede og træne studerende, så de studerende udvikler et entreprenant mind-set, der kan være et muligt udgangspunkt for deres egen virksomhed.

Lær mere

Studerende

Lær mere omkring Student Entrepreneurship ved at deltage i en af aktiviteterne.

Underviser

Anvend vores undervisningsmateriale i din undervisning.

Interessenter

Lad dig inspirere af Mainstreaming Student Entrepreneurships initiativ med Regional Alliances til at udvikle din region.

Presse

Lær mere om entreprenørskab og vækst.